Dokumenty do pobrania

Dla Państwa wygody w zakładce załączamy gotowe do pobrania dokumenty, które najczęściej są potrzebne podczas dokonywania formalności związanych z procedurami celnymi. Aby korzystać z pełnomocnictwa naszej firmy w sprawach celnych, konieczne jest także wypełnienie formularza upoważnienia, który znajdą Państwo poniżej.

 

Tryb przyjmowania upoważnień

Aby ułatwić Państwu dokonanie tej niezbędnej formalności, jaką jest powierzenie pełnomocnictwa, wyjaśniamy, jak funkcjonuje tryb przyjmowania upoważnień:

  • Agencja Celna przyjmuje wyłącznie po 2 oryginały upoważnień;
  • Upoważnienie podpisuje osoba uprawniona, wymieniona w dokumentach rejestracyjnych firmy. Jeśli w dokumentach występuje więcej niż jedna osoba i zapis w dokumentach przewiduje reprezentację wieloosobową, upoważnienie winno być podpisane przez wszystkie wskazane osoby;
  • Wraz z upoważnieniem należy przedłożyć kopie dokumentów rejestracyjnych firmy.

Podstawowe dokumenty firmy niezbędne przy rejestrowaniu upoważnienia to:

  • dokument założycielski firmy,
  • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
  • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP.

Do upoważnienia prosimy dołączyć dowód opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na konto:

Urząd Miasta Poznania

Wydział Finansowy

61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20

PKO Bank Polski S.A.

Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

W tytule wpłaty należy wpisać: opłata skarbowa dot. pełnomocnictwa.

 

Oświadczenie do upoważnienia

Upoważnienie 2021 UKC

Załącznik do upoważnienia

 

dokument