Certyfikaty

Nasza agencja celna w 2011 roku uzyskała Certyfikat Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO (nr PL AEOC 430000110022), co oznacza, że posiadamy dostęp do licznych przywilejów w zakresie procedur celnych. Korzystając z naszych usług, można mieć pewność, że:

  • zgłoszenia celne oraz wszelkie wnioski, pozwolenia czy zaświadczenia zostaną obsłużone w sposób priorytetowy przez organy celne,
  • mamy szybszy i łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych, a także wyłączność w przypadku wybranych uproszczeń celnych,
  • mniejsza liczba dokumentów zostanie poddana kontroli,
  • obniżyć się może częstotliwość kontroli fizycznych,
  • w przypadku wybrania przesyłki do kontroli otrzymamy uprzednie zawiadomienie o tym fakcie, a jej sprawdzenie zostanie wykonane poza kolejnością,
  • wystąpi możliwość składania przywozowej/wywozowej deklaracji skróconej.

Ponadto wśród udogodnień, które otrzymuje się wraz z certyfikatem AEO, warto wyróżnić również to, że na nasz wniosek (po uzgodnieniu z organem celnym) możemy dokonać wyboru miejsca przeprowadzenia kontroli.

 

certyfikat