Czym są systemy SISC i PUESC?

W tym artykule opisujemy działanie platformy PUESC oraz systemu SISC i współdziałanie tych systemów.

PUESC jest skrótem od Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. Jest to platforma informatyczna, która umożliwia wymianę informacji między KAS i klientami KAS, w tym agencjami celnymi i spedycyjnymi. Ma ona na celu sprawną wymiany dokumentów i przyspieszenie załatwiania spraw pomiędzy podmiotami prywatnymi a urzędami. Poprzez PUESC można załatwić sprawy dotyczące:

 • akcyzy,
 • cła,
 • innych podatków, m.in.:
  • od gier hazardowych,
  • wydobycia kopalin,
  • opłaty paliwowej,
  • opłaty emisyjnej,
  • wewnątrzwspólnotowego VAT-u,
 • przemieszczenia i przewozu ładunków specjalnych,
 • obsługi wniosków i zabezpieczeń.

Platforma  PUESC zawiera także:

 • dokumenty swoje, jak i te wystawione przez organy celne i podatkowe,
 • pełną historię przekazywanych za jego pośrednictwem dokumentów,
 • wzory dokumentów: formularzy, deklaracji zgłoszeń etc.

Czym jest SISC?

SISC jest skrótem od Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego. Został on uruchomiony w ramach wyżej opisanej Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. Program obejmuje przedsiębiorców oraz osoby fizyczne, którzy prowadzą obrót towarowy z zagranicą, również z państwami spoza Unii Europejskiej oraz działających w obszarze akcyzowym. Jest oparty o numer SISC. Jest to unikalny, 17-znakowy identyfikator przyznawany osobie prawnej lub fizycznej w SISC.

Czym różnią się PUESC i SISC?

Zasadniczą różnicą pomiędzy PUESC a SISC jest to, że PUESC jest platformą, a SISC systemem w ramach tejże platformy. Konto na platformie PUESC może mieć wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna. Wiele funkcji na platformie jest dostępnych wtedy, gdy posiada się numer SISC.  Numer jest potrzebny m.in. do uzyskania numeru EORI, bez którego nie można prowadzić importu.