Obrót towarowy z krajami UE i spoza UE – główne zasady

Obrót towarowy wiąże się ściśle z dopełnieniem rozmaitych formalności. By odbywał się on zgodnie z prawem, należy spełniać określone warunki. Jakie ograniczenia mogą wystąpić w handlu zagranicznym?

Handel zagraniczny, a ograniczenia – co warto wiedzieć?

Zarówno kraje UE, jak i państwa spoza UE muszą chronić własne rynki przed nadmiernym i niekontrolowanym napływem towarów z zagranicy. W zależności od kraju, polityka handlowa może przybrać formę rozmaitych ograniczeń w imporcie i eksporcie towarów.

Wyróżnić możemy ograniczenia taryfowe (dodatkowe cła i tzw. kontyngenty taryfowe – ograniczenie ilości towaru, która może być przewieziona po preferencyjnych stawkach celnych) oraz pozataryfowe (m. in.: podatki od importu, opłaty wyrównawcze, ograniczenia ilościowe).

Handel zagraniczny wymaga znajomości bieżących przepisów, dlatego też warto korzystać z wiedzy specjalistów z agencji celnej, zajmujących się doradztwem w obszarze obrotu towarowego.

Rodzaje ograniczeń w handlu zagranicznym

Wśród ograniczeń, narzucanych przez politykę handlową różnych krajów, możemy wymienić m. in.:

  • ograniczenia ilościowe – można przywieźć lub wywieźć ograniczoną ilość danego towaru. W niektórych przypadkach zdarza się, że handel określonym towarem jest całkowicie zakazany;
  • konieczność uzyskania stosownego zezwolenia – eksport i import niektórych towarów – w szczególności tych o znaczeniu dla życia, zdrowia, ochrony środowiska czy bezpieczeństwa publicznego, zależny jest od uzyskania pozwolenia;
  • ograniczenia wynikające z ochrony praw własności intelektualnej – dotyczą towarów naruszających prawa autorskie (np. pirackie oprogramowanie) oraz towarów podrabianych (np. wykorzystujących nielegalnie, zastrzeżone znaki towarowe – na przykład odzieży sportowej lub ekskluzywnej znanych marek).